JAWA 660 Vintage

Hned dvě stejné 660tky na letošním Volném setkání Jawařů ve Starém Týně.